tisdag 18 mars 2014

Friskrivning

Friskrivning/Disclaimer

Allt material, såsom texter och kommentarer som förmedlas på denna sida eller på annat sätt; skall  aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet.   

Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger Grazing Lady inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarig för följder av någons agerande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar