onsdag 26 december 2012

Investeringskriterier

Nedan redovisar jag några av de regler som jag försöker eftersträva.


1 Förlora aldrig pengar
2 Är att aldrig glömma regel nummer 1
3 Ha alltid tålamod att vänta på det rätta tillfället att köpa. Du kan vara säker på att det alltid kommer
4 Tänk alltid tvärtemot vad alla andra gör och köp hellre när andra säljer och vice versa
När det är panik på börsen och alla flyr från aktier, då är det ett ypperligt tillfälle att köpa aktier
6 Ha alltid extra marginaler av säkerhet på din sida
7 En överdriven rörelse åt ena hållet kommer att leda till en överdriven rörelse åt andra hållet
8 När alla experter och analyser stämmer överens så kan du vara säker på att någonting annat kommer att hända
9 Marknader som går mycket snabbt upp eller ned har en förmåga att gå längre än vad du tror, men korrigerar sig aldrig genom att gå i sidled
10 Börsen har en förmåga att alltid återvända till medelpunkten över tiden
11 Stora flertalet av alla som handlar med aktier köper mest aktier vid toppnivåer och minst vid bottennivåer.
12 Investera aldrig i det du inte förstår

måndag 24 december 2012

Målsättning 2013

Vår målsättning för 2013 är att lägga undan 270 000 kr,  dvs ett snitt på 22 500 kr i månaden exklusive utdelningar. Sparandet kommer se olika ut beroende på utgifter per månad. Det är ett väldigt ambitiöst mål, men noga uträknat med en viss säkerhetsmarginal. Föregående år hade vi en relativt stor post på resesparandet (65 000 kr), som skall användas för semester i år (Asien). Denna post uppskattas till ca 20 000 kr i år som skall användas för semester 2014 och är inkluderad i årets sparande.

250 000 kr + utdelningar kommer att investeras på börsen såvida jag inte finner några köpvärda aktier. Om börsen drar iväg kommer vi förmodligen att amortera på huslånet.

Vid årets slut kommer vi att takta på en utdelning motsvarande 50 000 kr +. Det är en härlig känsla och se att snöbollen är i rullning, och kommer att öka varje år med minst 15 000 kr i utdelningar per år.

lördag 22 december 2012

PortföljredovisningAktie Antal Gav Valuta
France Telecom 1600 14.27 Usd
Veolia 900 10.57 Usd
Tesco 1100 15.15 Usd
MCD 200 86.79 Usd
Avanza 280 121 Sek
H&M 500 212 Sek
Fortum 365 14.13 Euro