måndag 29 april 2013

Hur har det gått för mina innehav?Jag tänkte jag skulle gå igenom mina innehav, för att se hur det har gått för dem sedan inköp.

Veolia Inköpskurs inkl courtage 10.57 USD, nuvarande kurs är 13.53 USD. En kursuppgång på ca 28% exkl utdelningar. Erhållen utdelning 5 525 Kr. Aktien köptes vid 2 tillfällen under 2012.

McDonald's Inköpskurs inkl courtage 86.79 USD, nuvarande kurs 102.29 USD. En  kursuppgång på ca 18% exkl utdelningar. Erhållen utdelning 2 009 Kr. Aktien köptes under 2012.

Fortum Inköpskurs inkl courtage 13.87 €, nuvarande kurs är 14.02 €. En kursuppgång på ca 1% exkl utdelningar. Erhållen utdelning 4 559 Kr. Aktien köptes under 2012 samt att jag ökade på mitt innehav under 2013.

Tesco Inköpskurs inkl courtage 15.15 USD, nuvarande kurs är 17.54 USD. En kursuppgång på ca 16 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 1 622 Kr. Köptes vid 2 tillfällen 2012.

Apple Inköpskurs inkl courtage 457 USD, nuvarande kurs är 433 USD. En kursnedgång på ca 5 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 603 Kr. Köptes vid 3 tillfällen under 2013

Hennes & Mauritz Inköpskurs inkl courtage 212 Kr, nuvarande kurs är 228.80 Kr. En kursuppgång på ca 8 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 4 750 Kr. Aktien köptes under 2012

France Telecom Inköpskurs inkl courtage 13.27 USD, nuvarande kurs är 10.76 USD. En kursnedgång på ca 19 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 10 706 Kr. Aktien köptes under 2012 samt 2013.

Det skall sägas att valutorna har haft en något negativ påverkan sedan inköp, vilket innebär att utvecklingen är något sämre än ovan redovisad i kr räknat.

Då jag har nått en position i Apple samt France Telecom som jag är nöjd med, så anser jag i dagsläget att det inte är köpläge i ovan bolag, förutom Fortum som jag kan tänka mig att öka min position i.

Annars vill jag gärna köpa svenska bolag, då min andel utländska bolag är väldigt dominerande. Detta för att skatteeffekten skall bli så fördelaktig som möjligt på mina utdelningar. Jag har både investringssparkonto samt kapitalförsäkring.

fredag 19 april 2013

Utdelning Fortum


Fortum var generösa nog att dela ut 4559 kr till oss idag. Nästa utdelning sker i Maj månad och då är det Apple och H&M's tur. Jag måste säga att jag gläds med denna korrektion på börsen och hoppas att vi fortsätter ner ett bra tag till, så att man kan fortsätta att handla på sig aktier med en mer rimlig värdering.
Datum Aktie  Antal Utdelning Totalt
2013-01-03 Tesco 1100 1.47  1622
2013-01-14 Utlänsk kupongskatt 1 1462 1462
2013-02-15 Apple 36 16.74 603
2013-03-18 McDonald's 200 4.93 985
2013-04-19 Fortum 545 8.37 4559
Summa 9231

fredag 5 april 2013

Inköp AppleIdag gjorde jag det 3:e och sista inköpet av Apple till en kurs av 421.95 USD, det blev 13 st aktier och Dollarn kostade 6.43 kr vid inköpstillfället. Mitt totala antal aktier är nu 49 st, där inköpskursen har varit 485 USD, 450USD samt det sista köpet på 422 USD. Återigen visade det sig att inte bränna allt krut vid första bästa tillfälle, utan när en aktie är i en fallande trend, så kan det vara klokt att dela upp köpen.

Apple kan mycket väl gå ner ytterligare, men jag är nu nöjd med storleken på mitt innehav och kommer inte att ackumulera fler aktier. Jag har förhoppningen om återköp samt höjd utdelning på sikt. Det finns ju en hel del medel i kassan som stadigt växer och växer. Apple seglade nu upp som mitt enskilt största innehav, strax för McDonald's.