söndag 17 februari 2013

Utdelning AppleNu var det Apple's tur och dela ut pengar till oss, 603 kr var resultatet denna månad. Utdelning per aktie var 2.65 usd och dollarn kostade 6.32 kr vid utdelningstillfället. Nu ser vi framåt McDonald's utdelning i mitten av Mars.

Datum Aktie  Antal Utdelning Totalt
2013-01-03 Tesco 1100 1.47  1622
2013-01-14 Utlänsk kupongskatt 1 1462 1462
2013-02-15 Apple 36 16.74 603
Summa 3687

söndag 10 februari 2013

UtdelningskalenderNedan kan man se hur våra utdelningar fördelas under året. Förhoppningsvis kommer vi att fylla på med några kvalitetsbolag. Man kan se att Oktober är den enda månaden vi ej erhåller några utdelningar, att få utdelningar varje månad är inte något vi eftersträvar, men det är alltid en god känsla och få ett löpande kassaflöde där pengarna kan återinvesteras vid rätt tillfälle.Obs! Utdelningarna som redovisas ovan, är då pengarna når vår aktiedepå, dvs ej utsatta utdelningsdatum.

torsdag 7 februari 2013

Inköp France TelecomIgår ökade vi på vårt innehav i France Telecom med 318 aktier till en kurs av 10.71 usd, dollarkursen var på 6.35 vid köptillfället. Vi har nu 1118 st aktier i bolaget till ett gav på 13.27 usd.

måndag 4 februari 2013

Portföljredovisning

Nedan redovisas vår portfölj efter de nya inköpen av Apple samt Fortum.


Vidare kan man se hur branschfördelningen ser ut för våra bolag. Som synes har vi ej investerat inom finans, hälsovård, energi samt industri. Detta är inget medvetet val, utan vi kommer även att diversifiera oss mot dessa branscher så småningom. Industri kanske inte ligger som ett förstaval för tillfället då de bolag vi är intresserade av är alldeles för högt värderade.


söndag 3 februari 2013

Inköp AppleÖkade på vårt befintliga innehav av Apple med 16 st aktier i Fredags till en kurs av 450.20 usd, vilket innebär ett gav på 470,57 usd och ett totalt antal av 36 st aktier i bolaget. Kursen var på 6.29 usd vid köptillfället.

Månadsrapport Januari

Lyckades öka eget kapital med 42 293 kr mot föregående månad, aktieportföljen ökade med knappt 7% inklusive vårt månadssparande, vilket vi är relativt nöjda med. Speciellt med tanke på att valutan även denna månad har haft en starkt negativ påverkan, då en stor del av våra aktieinnehav är exponerade mot Dollar samt Euro. Men vi har en starkt tro att detta kommer att jämnas ut i framtiden

Vi sparade undan 22 500 kr i vår aktiedepå samt inkasserade 3 084 kr i utdelningar, vilket nådde upp till en sparandeandel av 54,76%.


Tillgångar 2013 Dec-12 start Jan Feb Mar
Hus 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Bil 80 000 80 000 80 000 80 000
Aktier investeringsparkonto 315 000 302 800
Aktier kapitalförsäkring 302 707 310 400
Likvider aktiedepå 0 46 800
Summa 2 497 707 2 540 000
Skulder 2013
Lån
Huslån 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Billån 0 0 0 0
Övriga lån 0 0 0 0
Summa 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Eget kapital 2013 1 190 707 1 233 000
Soliditet 47.67% 48.55%
Ökning förmögenhet/månad 0 42 293
Ack ökning förmögenhet totalt 1 190 707 1 233 000
Ack ökn förmögenhet aktiep. 617 707 660 000
Månadssparande aktier 0 22 500
Månadssparande resa 23 500 1 000
Utdelningar netto 870 3 084
Utdelningar brutto 1 024 3 084
Inkomst, exkl utdelning 46 561 45 463
Inkomst, inkl utdelning 47 431 48 547
Andel sparade 51.37% 54.76%