måndag 24 december 2012

Målsättning 2013

Vår målsättning för 2013 är att lägga undan 270 000 kr,  dvs ett snitt på 22 500 kr i månaden exklusive utdelningar. Sparandet kommer se olika ut beroende på utgifter per månad. Det är ett väldigt ambitiöst mål, men noga uträknat med en viss säkerhetsmarginal. Föregående år hade vi en relativt stor post på resesparandet (65 000 kr), som skall användas för semester i år (Asien). Denna post uppskattas till ca 20 000 kr i år som skall användas för semester 2014 och är inkluderad i årets sparande.

250 000 kr + utdelningar kommer att investeras på börsen såvida jag inte finner några köpvärda aktier. Om börsen drar iväg kommer vi förmodligen att amortera på huslånet.

Vid årets slut kommer vi att takta på en utdelning motsvarande 50 000 kr +. Det är en härlig känsla och se att snöbollen är i rullning, och kommer att öka varje år med minst 15 000 kr i utdelningar per år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar