fredag 29 mars 2013

Månadsrapport Mars

Nu är första kvartalet avklarat sedan jag startade denna dagbok. Det är ett riktigt bra sätt att dokumentera vår familjs framsteg mot att skapa en trygghet i ekonomin i form av utdelningar som trillar in varje månad som återinvesteras i kvalitativa bolag. Vi har gasat på ordentligt med ett sparande om ca 20 000 kr per månad och har lyckats och öka kapitalet med drygt 100 000 kr på 3 månader. Vår andel av sparandet har uppgått till ca 50 % av våra inkomster, vi har satt som mål att ligga på 45-50 % detta år. Vi ligger i fas så här långt, nästkommande kvartal är vår förhoppning att öka på denna procentsats ytterligare då vi får in lite extrapengar i form av återbäring. Å andra sidan vankas långsemester i Asien under sommarmånaderna, så vi får se hur det går.

Min bestämda uppfattning är att det är betydligt enklare att nå våra mål genom att dokumentera på detta vis, även att utvecklas som investerare, lära sig av sina misstag och framförallt hålla sig till sin uppsatta strategi. Vi har satt upp ett väldigt högt mål, där vi förhoppningsvis skall vara om 15 år, men är det som så att vi endast har uppfyllt detta till 75 % så har vi uppnått något helt fantastiskt. Mycket kan hända på vägen och det gäller att vara ödmjuk inför uppgiften.

Vi lever inte extremt snålt utan unnar oss en lång solsemester utomlands, skidsemester mm varje år. Vi äter och dricker gott, det är inget direkt vi saknar förutom tiden, då vi endast har 5-6 veckors semester. Det är detta vi strävar emot, att kunna vara ledig lite längre perioder utan att känna en press ekonomiskt, friheten att kunna umgås tillsammans, hela familjen i ett lite mer passande klimat och framförallt se solen under de mörka vintermånaderna. Vi har hittat nyckeln till att nå fram till våra mål och det stavas passiva inkomster.

Nedan redovisas månadsrapporten för Mars.

Tillgångar 2013 Dec-12 start Jan Feb Mar
Hus 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Bil 80 000 80 000 80 000 80 000
Aktier investeringsparkonto 315 000 302 800 307 533 319 035
Aktier kapitalförsäkring 302 707 310 400 368 580 379 322
Likvider aktiedepå 0 46 800 102 20 102
Summa 2 497 707 2 540 000 2 556 215 2 598 459
Skulder 2013
Lån
Huslån 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Billån 0 0 0 0
Övriga lån 0 0 0 0
Summa 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Eget kapital 2013 1 190 707 1 233 000 1 249 215 1 291 459
Soliditet 47.67% 48.55% 48.87% 49.70%
Ökning förmögenhet/månad 0 42 293 16 215 42 244
Ack ökn förmögenhet aktieportf 617 707 660 000 676 215 718 459
Ack ökn aktieportfölj/månad 0 42 293 58 508 100 752
Månadssparande aktier 0 22 500 20 000 20 000
Månadssparande resa 23 500 1 000 0 0
Amortering huslån 0 0 0 0
Utdelningar netto 870 3 084 512 837
Utdelningar brutto 1 024 3 084 603 986
Inkomst, exkl utd (netto) 46 561 45 463 42 884 46 333
Inkomst, inkl utd (netto) 47 585 48 547 43 396 47 170
Tot spar/månad (netto) 24 370 26 584 20 512 20 837
Andel sparade 51.21% 54.76% 47.27% 44.17%

söndag 24 mars 2013

Bevakningslista

Medans jag fortsätter att bunkra likvider och hoppas på en rejäl sättning på börsen, kommer jag nu att redovisa min bevakningslista på kvalitativa bolag som jag kan tänka mig att vara delägare i.

I stort sett kan man säga att det är väldigt svårt att hitta bolag som är köpvärda på min lista vid nuvarande värderingar, men det är oerhört viktigt och ha is i magen och vänta in de riktkurser som man har satt. Jag kommer ej att köpa aktier varje månad även om det suger i köptarmen, om jag tycker att bolagen är för högt värderade. Det spelar ingen roll hur fantastiskt bolaget i fråga är. Det är mycket möjligt att börsen kommer att ralla vidare, då får man helt enkelt ta att man får en sämre avkastning kortsiktigt så länge man håller sig till sin strategi. Förr eller senare kommer en korrigering och då gäller det att ha lite tort krut kvar.


tisdag 19 mars 2013

Utdelning McDonald'sMånadens utdelning kom in på kontot igår, det var McDonald's som delade ut 985 kr till oss. Dollarn kostade 6.4 kr vid utdelningstillfället. Tyvärr så har Dollarn tappat i värde mot Svenska Kronan, vilket resulterat att vi har fått ca 4 % mindre i utdelning mot föregående utdelning i detta fantastiska bolag. Nu ser vi fram emot nästa månads utdelning, det är Fortum's tur att dela ut pengar till oss under April månad.

Det är med lite blandade känslor man ser att USD tappar i värde, dels önskar jag en rejäl sä,ttning på börsen så att jag kan handla billigt, samtidigt som USD tappar i värde, då jag gärna ökar på min andel utländska innehav. Jag anser det svårt att hitta billiga Svenska bolag i dagsläget. Vidare är det lite tråkigt att själva utdelningen minskar då större delen av min portfölj består av andra valutor än SEK.

Skulle bli väldigt glad om kursen på HM kunde gå ner en bra bit, då jag verkligen skulle vilja öka på mitt innehav i, enligt min mening Sveriges bästa bolag. Tror att denna investering kan bli bra på 15 år sikt. Har svårt att se HM gå ner mot 210 innan utdelningen, men man kan ju alltid hoppas. Ja, ja det blir väl till och bunkra likvider ett tag tills ett trevligt tillfälle dyker upp.

Nedan redovisas samtliga utdelningar vi erhållit under 2013.

Datum Aktie  Antal Utdelning Totalt
2013-01-03 Tesco 1100 1.47  1622
2013-01-14 Utlänsk kupongskatt 1 1462 1462
2013-02-15 Apple 36 16.74 603
2013-03-18 McDonald's 200 4.93 985
Summa 4672

fredag 8 mars 2013

Uppdatering portfölj

Jag tänker öka på vårt befintliga innehav i Apple om de befinner sig runt nuvarande nivåer, kommer att ha ca 35 000 kr att investera i slutet av månaden. Planen efter denna investering, är att ackumulera likvider till en tillfredsställande nivå runt 10-20 %, då jag finner det svårt att hitta köplägen i nuläget samt att börsen har gått upp väldigt mycket sista halvåret.

Generellt sett anser jag att jag har haft alldeles för lite likvider på kontot, när det infunnit sig köplägen. Skall ändra på detta genom att konsekvent öka på mina likvider under några månader.

Sparar undan en bra slant varje månad, vilket borde innebära ett sparande i 3-4 månader samt att det ramlar in en del utdelningar under tiden.

Nedan redovisar jag en uppdatering av portföljen efter de senaste inköpen.


fredag 1 mars 2013

Månadsrapport Februari

Det har inte hänt så mycket under Februari månad, förutom att vi har ökat i France Telecom. Nytt sparande om 20 000 kr har vi tillfört portföljen, värdeökning på drygt 16 000 kr mot föregående månad. Vilket betyder att aktierna har tappat ca 4 000 kr i värde. Pundet, Dollarn samt Euron fortsätter sin kräftgång.

Värdet på portföljen har ökat med 9.5% sedan 1 Januari, anser det tacksamt att värdet på min portfölj inte riktigt har hängt med uppgången på börsen då jag är nettoköpare. Kan Apple gå under 430 USD så lutar det åt ett köp av dem, kan även tänka mig att öka i Fortum runt 14 €.Tillgångar 2013 Dec-12 start Jan Feb Mar
Hus 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Bil 80 000 80 000 80 000 80 000
Aktier investeringsparkonto 315 000 302 800 307 533
Aktier kapitalförsäkring 302 707 310 400 368 580
Likvider aktiedepå 0 46 800 102
Summa 2 497 707 2 540 000 2 556 215
Skulder 2013
Lån
Huslån 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Billån 0 0 0 0
Övriga lån 0 0 0 0
Summa 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Eget kapital 2013 1 190 707 1 233 000 1 249 215
Soliditet 47.67% 48.55% 48.87%
Ökning förmögenhet/månad 0 42 293 16 215
Ack ökning förmögenhet totalt 1 190 707 1 233 000 1 249 215
Ack ökning förmögenhet aktieportfölj 617 707 660 000 676 215
Månadssparande aktier 0 22 500 20 000
Månadssparande resa 23 500 1 000 0
Utdelningar netto 870 3 084 512
Utdelningar brutto 1 024 3 084 603
Inkomst, exkl utdelning 46 561 45 463 42 884
Inkomst, inkl utdelning 47 585 48 547 43 396
Andel sparade 51.21% 54.76% 47.27%