söndag 3 februari 2013

Månadsrapport Januari

Lyckades öka eget kapital med 42 293 kr mot föregående månad, aktieportföljen ökade med knappt 7% inklusive vårt månadssparande, vilket vi är relativt nöjda med. Speciellt med tanke på att valutan även denna månad har haft en starkt negativ påverkan, då en stor del av våra aktieinnehav är exponerade mot Dollar samt Euro. Men vi har en starkt tro att detta kommer att jämnas ut i framtiden

Vi sparade undan 22 500 kr i vår aktiedepå samt inkasserade 3 084 kr i utdelningar, vilket nådde upp till en sparandeandel av 54,76%.


Tillgångar 2013 Dec-12 start Jan Feb Mar
Hus 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Bil 80 000 80 000 80 000 80 000
Aktier investeringsparkonto 315 000 302 800
Aktier kapitalförsäkring 302 707 310 400
Likvider aktiedepå 0 46 800
Summa 2 497 707 2 540 000
Skulder 2013
Lån
Huslån 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Billån 0 0 0 0
Övriga lån 0 0 0 0
Summa 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Eget kapital 2013 1 190 707 1 233 000
Soliditet 47.67% 48.55%
Ökning förmögenhet/månad 0 42 293
Ack ökning förmögenhet totalt 1 190 707 1 233 000
Ack ökn förmögenhet aktiep. 617 707 660 000
Månadssparande aktier 0 22 500
Månadssparande resa 23 500 1 000
Utdelningar netto 870 3 084
Utdelningar brutto 1 024 3 084
Inkomst, exkl utdelning 46 561 45 463
Inkomst, inkl utdelning 47 431 48 547
Andel sparade 51.37% 54.76%
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar