måndag 4 februari 2013

Portföljredovisning

Nedan redovisas vår portfölj efter de nya inköpen av Apple samt Fortum.


Vidare kan man se hur branschfördelningen ser ut för våra bolag. Som synes har vi ej investerat inom finans, hälsovård, energi samt industri. Detta är inget medvetet val, utan vi kommer även att diversifiera oss mot dessa branscher så småningom. Industri kanske inte ligger som ett förstaval för tillfället då de bolag vi är intresserade av är alldeles för högt värderade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar