måndag 29 april 2013

Hur har det gått för mina innehav?Jag tänkte jag skulle gå igenom mina innehav, för att se hur det har gått för dem sedan inköp.

Veolia Inköpskurs inkl courtage 10.57 USD, nuvarande kurs är 13.53 USD. En kursuppgång på ca 28% exkl utdelningar. Erhållen utdelning 5 525 Kr. Aktien köptes vid 2 tillfällen under 2012.

McDonald's Inköpskurs inkl courtage 86.79 USD, nuvarande kurs 102.29 USD. En  kursuppgång på ca 18% exkl utdelningar. Erhållen utdelning 2 009 Kr. Aktien köptes under 2012.

Fortum Inköpskurs inkl courtage 13.87 €, nuvarande kurs är 14.02 €. En kursuppgång på ca 1% exkl utdelningar. Erhållen utdelning 4 559 Kr. Aktien köptes under 2012 samt att jag ökade på mitt innehav under 2013.

Tesco Inköpskurs inkl courtage 15.15 USD, nuvarande kurs är 17.54 USD. En kursuppgång på ca 16 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 1 622 Kr. Köptes vid 2 tillfällen 2012.

Apple Inköpskurs inkl courtage 457 USD, nuvarande kurs är 433 USD. En kursnedgång på ca 5 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 603 Kr. Köptes vid 3 tillfällen under 2013

Hennes & Mauritz Inköpskurs inkl courtage 212 Kr, nuvarande kurs är 228.80 Kr. En kursuppgång på ca 8 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 4 750 Kr. Aktien köptes under 2012

France Telecom Inköpskurs inkl courtage 13.27 USD, nuvarande kurs är 10.76 USD. En kursnedgång på ca 19 % exkl utdelningar. Erhållen utdelning 10 706 Kr. Aktien köptes under 2012 samt 2013.

Det skall sägas att valutorna har haft en något negativ påverkan sedan inköp, vilket innebär att utvecklingen är något sämre än ovan redovisad i kr räknat.

Då jag har nått en position i Apple samt France Telecom som jag är nöjd med, så anser jag i dagsläget att det inte är köpläge i ovan bolag, förutom Fortum som jag kan tänka mig att öka min position i.

Annars vill jag gärna köpa svenska bolag, då min andel utländska bolag är väldigt dominerande. Detta för att skatteeffekten skall bli så fördelaktig som möjligt på mina utdelningar. Jag har både investringssparkonto samt kapitalförsäkring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar