fredag 1 mars 2013

Månadsrapport Februari

Det har inte hänt så mycket under Februari månad, förutom att vi har ökat i France Telecom. Nytt sparande om 20 000 kr har vi tillfört portföljen, värdeökning på drygt 16 000 kr mot föregående månad. Vilket betyder att aktierna har tappat ca 4 000 kr i värde. Pundet, Dollarn samt Euron fortsätter sin kräftgång.

Värdet på portföljen har ökat med 9.5% sedan 1 Januari, anser det tacksamt att värdet på min portfölj inte riktigt har hängt med uppgången på börsen då jag är nettoköpare. Kan Apple gå under 430 USD så lutar det åt ett köp av dem, kan även tänka mig att öka i Fortum runt 14 €.Tillgångar 2013 Dec-12 start Jan Feb Mar
Hus 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Bil 80 000 80 000 80 000 80 000
Aktier investeringsparkonto 315 000 302 800 307 533
Aktier kapitalförsäkring 302 707 310 400 368 580
Likvider aktiedepå 0 46 800 102
Summa 2 497 707 2 540 000 2 556 215
Skulder 2013
Lån
Huslån 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Billån 0 0 0 0
Övriga lån 0 0 0 0
Summa 1 307 000 1 307 000 1 307 000 1 307 000
Eget kapital 2013 1 190 707 1 233 000 1 249 215
Soliditet 47.67% 48.55% 48.87%
Ökning förmögenhet/månad 0 42 293 16 215
Ack ökning förmögenhet totalt 1 190 707 1 233 000 1 249 215
Ack ökning förmögenhet aktieportfölj 617 707 660 000 676 215
Månadssparande aktier 0 22 500 20 000
Månadssparande resa 23 500 1 000 0
Utdelningar netto 870 3 084 512
Utdelningar brutto 1 024 3 084 603
Inkomst, exkl utdelning 46 561 45 463 42 884
Inkomst, inkl utdelning 47 585 48 547 43 396
Andel sparade 51.21% 54.76% 47.27%Inga kommentarer:

Skicka en kommentar