fredag 8 mars 2013

Uppdatering portfölj

Jag tänker öka på vårt befintliga innehav i Apple om de befinner sig runt nuvarande nivåer, kommer att ha ca 35 000 kr att investera i slutet av månaden. Planen efter denna investering, är att ackumulera likvider till en tillfredsställande nivå runt 10-20 %, då jag finner det svårt att hitta köplägen i nuläget samt att börsen har gått upp väldigt mycket sista halvåret.

Generellt sett anser jag att jag har haft alldeles för lite likvider på kontot, när det infunnit sig köplägen. Skall ändra på detta genom att konsekvent öka på mina likvider under några månader.

Sparar undan en bra slant varje månad, vilket borde innebära ett sparande i 3-4 månader samt att det ramlar in en del utdelningar under tiden.

Nedan redovisar jag en uppdatering av portföljen efter de senaste inköpen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar