onsdag 1 maj 2013

Månadsrapport AprilNu är det dags att publicera resultatet för April månad, och det går efter plan. Jag har gjort en justering av värdet på huset, där jag försöker att ligga ca 10 % under marknadsvärdet. Det har visat sig att jag har legat ca 15 % under, vilket jag har justerat enligt nedan. När det gäller värdet av bilen så ligger jag ca 20 % under marknadsvärde, så att jag kan ligga kvar med ett konstant värde under hela 2013 som kommer att revideras ner 2014.
Man kan se att eget kapital har ökat med ca 230 000 kr, dvs närmare 20 %, vilket det knappast går att klaga på, med tanke på att endast 4 månader har passerat. Härlig känsla att se kurvan för eget kapital har passerat skulderna. Närmare 4000 netto inkasserades från Fortum i form av utdelningar, samt ett sparande om 20 000 kr som tillfördes aktiedepån. Andelen sparande slutade på drygt 46 %, där planen för helåret är inom intervallet 45-50 %. Soliditeten ligger på ca 52 % och tickar så sakteliga uppåt. Aktieportföljen har ökat med ca 21 % inklusive insättningar i år och fortsätter att växa till sig.


Tillgångar 2013 Dec-12 start Jan Feb Mar Apr
Hus 1800000 1800000  1800000  1800000  1900000
Bil 80 000 80 000  80 000  80 000  80 000
Aktier investeringsparkonto 315 000 302 800  307 533  319 035  361 212
Aktier kapitalförsäkring 302 707 310 400  368 580  379 322  387 160
Likvider aktiedepå 0 46 800  102  20 102  3 478
Summa 2497707 2540000  2556215  2598459  2731850
Skulder 2013
Lån
Huslån  1307000 1307000  1307000  1307000  1307000
Billån  0 0  0  0  0
Övriga lån  0 0  0  0  0
Summa  1307000 1307000  1307000  1307000  1307000
Eget kapital 2013  1190707 1233000  1249215  1291459  1424850
Soliditet  47.67% 48.55%  48.87%  49.70%  52.16%
Ökning eget kapital/månad  0 42 293  16 215  42 244  133 391
Ack ökn eget kapital  0 42 293  58 508  100 752  234 143
Ack ökn aktieportfölj  617 707 660 000  676 215  718 459  751 850
Ack ökn aktieportf/månad  0 42 293  58 508  100 752  134 143
Tot ack ökn aktieportf i %  0% 6.85%  9.47%  16.31%  21.56%
Tot ack ökn eget kapital i %  0% 3.55%  4.91%  8.46%  19.66%
Månadssparande aktier  0 22 500  20 000  20 000  20 000
Månadssparande resa  23 500 1 000  0  0  1 000
Amortering huslån  0 0  0  0  0
Utdelningar netto  870 3 084  512  837  3 875
Utdelningar brutto  1 024 3 084  603  986  4 559
Inkomst, exkl utd (netto)  46 561 45 463  42 884  46 333  49 756
Inkomst, inkl utd (netto)  47 585 48 547  43 396  47 170  53 631
Tot spar/månad (netto)  24 370 26 584  20 512  20 837  24 875
Andel sparade  51.21% 54.76%  47.27%  44.17%  46.38%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar