lördag 15 mars 2014

Portfölj

Jag kommer att redovisa min portfölj nedan, där jag har som ambition att uppdatera en gång per månad. Tidigare redovisade jag även båda barnens portföljer, men p.g.a. diverse anledningar har jag valt att exkludera portföljerna. Jag har inga problem att visa och utveckla mina resonemangen kring de egna innehaven men avstår när det gäller barnen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar