torsdag 17 september 2015

Utdelning Northwest Healthcare
Utdelningen från Northwest Healthcare kom in under gårdagen, denna gång fick vi in 462 kr netto efter avdragen källskatt, något mindre än vanligt då CAD har tappat mot svenska kronan. Vi har totalt fått in 19 800 kr i utdelningar under året, förhoppningen är att vi skall nå årets mål redan under september månad, vilket gör att vi ligger väldigt bra till mot vår långsiktiga prognos.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar